KK Motor Kontakt

Kontakt

Przemysłowa
07-130 Łochów

info@kkmotor.pl

tel: 25 675 20 13     

 

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest K&K Motor Kamil Posiewka w Łochowie. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez P.H.U. Kazimierz i Wanda Posiewka w Łochowie nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych innemu podmiotu ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.